Lip 9, 2013

NapisaneprzezwDiagnoza NGO | 0 Komentarzy

Wielobranżowość współczesnych NGOs

Wielobranżowość współczesnych NGOs

Minęły czasy, kiedy to organizacja zajmująca się zakazem połowu dorszy prężnie funkcjonowała, a jej działania charakteryzowały się szerokim zasięgiem. Obecnym warunkiem dobrego prosperity każdej organizacji jest jej wielobranżowość, plastyczność, specjalistyczność w wielu kierunkach. Dobry przykład stanowią organizacje pozarządowe z największych miast Polski.
Organizacje przede wszystkim świadczą różnego rodzaju usługi skierowane do swoich członków i odbiorców. Próbują także mocno nagłaśniać różnego rodzaju problematykę społeczną na konferencjach, spotkaniach, wykładach otwartych i zamkniętych, sympozjach itp. Wiele z nich redaguje nowoczesne portale, w których oprócz aktualnych informacji na temat prowadzonych działań zamieszczają publicystykę.
Samo istnienie zatem to nie najważniejszy element w Trzecim Sektorze. Tutaj najistotniejsze jest aktywne działanie, angażowanie i informowanie jak najszerszej grupy odbiorców. Dzięki prężnie działającym mediom, nowoczesnym metodom komunikacji i wiedzy na temat marketingu społecznego organizacje coraz lepiej radzą sobie w sferze informacyjnej.